p r o f e s i o n á l n í  p ř e k l a d y  z / d o  a n g l i č t i n y
specialisté na angličtinu 
 

KONTAKTY

tel. +420 603 440 905

tel. +420 734 455 886

ICQ: 224384152

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Formáty překladu : 

Jak Vám můžeme zadat texty překladu z/do angličtiny?- elektronická podoba, nejlépe zaslat soubory ve fomátu MS WORD.

  • - všechny formáty MS Office (word, excel, power point..) HTML, .pdf
  • - tištěná podoba (zaslat na fyzickou adresu : Překlady angličtina, Nýdek 15, 73995 )jiné - dle       přání klienta

Možnosti zadání překladu z/do angličtiny:

  • - e-mailem (preferujeme)
  • -osobní předání - dle dohody (tištěná podoba, CD ROM).

Pro urychlení vaší žádosti o překlad do a z angličtiny uvádějte prosím ve vašem mailovém dotazu toto:

  • - termín odevzdání překladu do a z angličtiny
  • - Vaše kontaktní (mobil) a fakturační údaje.

Způsoby placení:

  • - převod na účet na základě faktury
  • - hotovost
  • - u nových zákazníků zpravidla vyžadujeme zálohu 40% z předpokládané ceny překladu.

IČO 73307157 DIČ CZ 8208204928
Plátce DPH - ano

Co to je NORMOSTRANA ?

NORMOSTRANA je text zapsaný na 30ti řádcích s 60ti úhozy, celkem tedy 1800 znaků včetně mezer. Počet NS si můžete vypočítat např. v MS Word 2007 > Nástroje > Počet slov > Znaky včetně mezer - výslednou hodnotu vydělíte číslem 1800 a získáte orientační počet NS. Pro MS Word 2007 je postup následovný: Revize > Počet slov>Znaky včetně mezer....

Konečný počet NS se určuje na základě přeloženého (výstupního) textu. U překladu do angličtiny se objem textu zpravidla zvýší o 15 %. U překladu z angličtiny se objem sníží cca. o 15 % . Je to způsobeno tím, že angličtina je popisnější jazyk.

Množstevní slevy

Slevy jsou možné u překladu nad 50 NS a to ve výši 12,5 %, Cena je potom stanovena na 210 Kč/NS bez DPH.

Před zadáním překladu doporučujeme přečíst tuto užitečnou příručku pro zadavatele překladu. Soubor ke stažení