p r o f e s i o n á l n í  p ř e k l a d y  z / d o  a n g l i č t i n y
specialisté na angličtinu 
 

KONTAKTY

tel. +420 603 440 905

tel. +420 734 455 886

ICQ: 224384152

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

 

Angličtina a chyby v překladech angličtiny

pokračování ze stránky překlady do angličtiny

Chce-li anglický mluvčí vyjádřit české před x hodinami, týdny, apod.", použije částici ago kladenou za výraz vyjadřující dobu, která uplynula od minulosti do přítomného okamžiku.
výraz branch se v angličtině ve významu .obor činnosti" sa-mostatně nevyskytuje. Znamená "odvětví", lj. část celku, a proto je třeba uvést, o jaký celek jde - branch of studies, branch of industJy - nebo použít slovo field, které vyjadřuje samostatnou, nezávislou jednotku.
Business partner je v angličtině spolumajitel podniku. České spojení .obchodní partner lze podle situace vyjádřit výrazy customer; supplier; c1ient nebo business contact.
Výraz per cent se používá po číslovkách, jinak je vhodné použít percentage. Místo How many per cent(s) of the specimens were defective? je třeba užít What percentage ofthe specie-mens was defective? - About 5 per cent.

Překlady angličtiny


Přídavné jméno significant znamená především značný (co do velikosti, účinku) - obvykle v souvislosti se změnami vzhledem k předchozímu stavu (a significant risa in the population), nebo důležitý, významný (a significant contribution to knowledge). Nepoužívá se však při charakterizaci institucí nebo lidí. Místo This is one of the most significant museums in the country je proto třeba použít vyjádřeni This is ona ofthe most important musaums in tha country, podobně He is one of the most significant contemporary film directors je třeba vyjádřit He is one of the leading contemporary film directors.
Často se nesprávně používá sloveso appreciate jako obecný ekvivalent sloves .cenit", .ocenit", .oceňovat" apod. V současné angličtině má toto sloveso především tři významy: být osobně za něco vděčný; příznivě přijmout a ocenit dobré vlastnosti někoho nebo něčeho; uvědomovat si a chápat podstatu nebo vlastnosti něčeho.
Výraz solve znamená .vyřešit" a pojí se s podstatnými jmény problems, crises, anigmas, equations apod. S výrazy questions, difficulties a situations se obvykle nepoužívá. Téměř ve všech případech lze použít výraz deal with. Tak např. místo In his latast book he solves the problem of family relationships je třeba použít vyjádření In his latest book ha deals with / is concemad with the problems off family relationships.

Překlad angličtina čeština


V neposlední řadě - last but not least" - je třeba upozornit na časté nedodržování pravidel, jimiž se řídi užívání členu určitého, neurčitého a nepřítomnost členu v angličtině. Jejich výčet by však přesahoval rozsah tohoto upozornění, a proto je třeba odkázat na příslušné kapitoly anglické mluvnice.